Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti GLASS4YOU GROUP, s.r.o.  súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti GLASS4YOU GROUP, s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. GLASS4YOU GROUP, s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

GLASS4YOU GROUP, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti GLASS4YOU GROUP, s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou GLASS4YOU GROUP, s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti GLASS4YOU GROUP, s.r.o.